86 12 28 66 - Vi kan kontaktes 24-7

- Tillid gennem 5. generationer

Økonomi

Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image6

Priseksempel

1) Billigste bisættelse: Hvor dødsfaldet er sket på et sygehus i Aarhus, hvor bisættelsen er uden højtidelighed, hvor kisten føres direkte til kremation. Bisættelsen er uden blomster og annonce, og askespredningen over havet foretages af familien selv, og betaling for kremationen går direkte til boet/familien. Her er alle udgifter fra Bedemanden (Kremationskiste, urne, kørsel, honorar, levering af kiste og ilægning, samt papirarbejde). Vores pris (Bedemanden) vil være kr. 11.650 ,- svarende til den højeste begravelseshjælp.  Se siden om begravelseshjælp!

2) Bisættelse: En bisættelse med højtidelighed i Vestre Lille Kapel inklusiv kistepynt, nyt gravsted, gravsten, dødsannonce og mindesammenkomst.

3) Begravelse: Ligeledes i Vestre Lille Kapel inklusiv kistepynt, nyt gravsted, gravsten, dødsannonce og mindesammenkomst.

Udgifter til udlæg:

Kistepynt: Cirka kr. 1.950,-. 
Gravsted: Prisen for et gravsted afhænger af den enkelte kirkegård: Fra kr. 3.000,- til kr. 8.000,-. 
Gravsten: Fra kr. 3.400 ,-. 
Kremation: kr. 3.294,- Kapelafgift kr. 907,-.
Dødsannonce: Cirka kr. 1.500,-. 
Mindesammenkomst: (Evt. tilvalg og ikke medregnet..) Udgiften varierer alt efter, hvor sammenkomsten afholdes og antallet af gæster: Cirka kr. 150,- pr. kuvert.

Sammenlagt vil udgifterne til diverse udlæg være fra kr. 14.051,-.

Udgifter til bedemanden:

Kiste til kremation: Pris fra kr. 5.248,-. 
Levering af kiste og ilægning: Pris fra kr. 1.360,-. 
Urne: Pris fra kr. 871,-. 
Honorar: Pris kr. 5.160,-. 
Rustvognskørsel: Pris fra kr. 1.751,-.

Den samlede udgift til bedemanden vil ved ovenstående bisættelse udgøre  cirka kr. 14.390,- (Udgifterne til bedemanden udgør næsten altid mellem kr. 11.650,- og kr. 16.000,-). Den samlede pris for eksempel 2 vil være fra kr. 28.441,-.

Ved jordbegravelse, eksempel 3, vil der ikke være udgift til kremation og urne, men en større udgiften til gravsted - herunder en fredningsperiode på 20 år, gravkastning, jord mv. til gravsted og hæk til gravsted . Pris fra kr. 16.000,-.  En begravelseskiste m. polstring kr. 7.380,-. Udgiften til bedemand fra: kr. 15.651,-. Den samlede pris for eksempel 3 vil være fra kr. 31.651,-.