Ceremonien - Begravelse og gravsted

Begravelse og gravsted

De danske kirkegårde ejes og administreres af Folkekirken eller af kommunen. De fleste kirkegårde har forskellige typer gravsteder både til kister og til urner. 
Når en kiste begraves i et gravsted skal den ligge i mindst 20 år, inden graven kan slettes. På visse kirkegårde er fredningen endnu længere. 
Prisen for et gravsted kan variere meget, idet de enkelte kirkegårdsbestyrelser selv fastsætter deres takster. Vi kan oplyse om de lokale forhold.

Kistefællesgrav
På de fleste kirkegårde har man etableret kistefællesgrave i form af græsplæner, hvor kisten sættes ned anonymt. Disse fællesgrave betegnes ofte som "de ukendtes grav". 
Mange kirkegårde har i de senere år indført en type gravsted, hvor kisten nedsænkes i en græsplæne, og hvor der er mulighed for at anbringe en vandret mindesten i plan med jorden.

Har du behov for hjælp til begravelsen så kan du altid tage kontakt til os eller læse mere om begravelses hjælp.