Priseksempler - Begravelseshjælp 2024

Begravelseshjælp

Som pårørende har du mulighed for at søge begravelseshjælp, der kan hjælpe med at dække en del af udgifterne til begravelsen. Oftest hjælper vi som bedemand med dette og derfor ikke noget i behøver at koncentrere jer om. Størrelsen på begravelseshjælp afhænger af afdødes formue, alder samt familieforhold. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du selv ansøger om begravelseshjælp, hvilke satser, der gør sig gældende og hvad du ellers skal være opmærksom på, hvis du selv ønsker at søge begravelseshjælpen.

- Har du brug for hjælp? Så kontakt os her

Hvem kan få begravelseshjælpen?

Man kan søge begravelseshjælp, hvis afdøde havde dansk folkeregisteradresse og dermed var berettiget til dansk sygesikring. Derudover skal dødsboet været udlagt af Skifteretten. Hvorvidt begravelseshjælpen udbetales eller ej, og hvor stor satsen er, afhænger som nævnt af afdødes og eventuel ægtefælles formue. Der er således ingen garanti for begravelseshjælp, blot fordi afdøde har dansk folkeregisteradresse. Det har ikke betydning for retten til begravelseshjælp, om der er tale om en bisættelse eller en begravelse.
De specifikke satser er angivet længere nede.

Sådan søger du begravelseshjælp

Hvis du selv ønsker at søge begravelseshjælp, kan dette gøres på borger.dk. Når du ansøger, skal der vedlægges dokumentation for formue samt dokumenter fra skifterettens udlægning af boet. På borger.dk er det muligt at læse meget mere om den specifikke dokumentation, der kræves, og du kan hente de formueskemaer, der skal benyttes ved ansøgningen. Vi som bedemand tilbyder også at hjælpe med ansøgningen, hvilket kan være en fordel i en tid, hvor der er meget at forholde sig til. Det gør ofte processen langt nemmere for jer som pårørende at overlade ansøgningen til os. 

Satserne for begravelseshjælp (2024)

Satserne for begravelseshjælp afhænger som tidligere nævnt af afdødes formueforhold. Derudover kan alder være en faktor, der bestemmer størrelsen på begravelseshjælpen.

Er afdøde under 18 år, ydes der fast begravelseshjælp på kr. 10.450,-. Det vil sige, at forældres formue ikke tages i betragtning, men beløbet er fast og udbetales til alle, der ansøger.

Er afdøde født før 1. april 1957, vil begravelseshjælpen altid være på mindst kr. 1050,- uafhængig af formue. Ønsker man udelukkende at søge om dette minimumsbeløb, er det ikke nødvendigt at oplyse formueforhold i ansøgningen. Det maksimale beløb, der kan udbetales for voksne er kr. 12.500,- 

Hvis afdøde efterlader en ægtefælle og/eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,- hvis ægtefællers samlede formue er under kr. 41.800,-

Dvs. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 41.800,-. Er formuen på mere end kr. 54.300,- vil begravelseshjælpen bortfalde helt, og der vil således ikke ydes støtte. 

Eksempel: Ved ægtefællernes samlede formue på kr. 45.000,-
Vil begravelseshjælpen udgøre kr. 9.300,-

Regnestykket (45.000 - 41.800 = 3200) som skal fratrækkes den maksimale begravelseshjælp på kr. 12.500,-. (12.500 - 3200 = 9.300)

Er der tale om en voksen person, der ikke efterlader børn under 18 eller en ægtefælle, vil der udbetales maksimal begravelseshjælp, hvis afdødes formue er på kr. 20.950,- eller derunder. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes samlede formue overstiger kr. 20.950,-. Er formuen på mere end kr. 33.450, bortfalder retten til begravelseshjælpen helt, med undtagelsesvis af de kr. 1.050,- hvis man er født før 1. april 1957.

Eksempel: Ved afdødes samlede formue på kr. 22.000,-
Vil begravelseshjælpen udgøre kr. 10.400,-

Regnestykket (22.000 - 20.950 = 1050) som skal fratrækkes den maksimale begravelseshjælp på kr. 12.500,-. (12.500 - 1050,- = 11.450)

Har afdøde en samlever, vil det fortsat kun være afdødes formue, der har indflydelse på begravelseshjælpen, og satsen vil være den samme som for en enlig.

Vær opmærksom på, at udbetalingen sker a conto, så hvis det senere viser sig, at formuen var større på dagen for dødsfaldet end først angivet, kan der kræves tilbagebetaling af støtten. 

Hvis der er midler i boet, vil begravelsen som udgangspunkt betales af afdødes bo. Er der ikke nok midler i boet til at dække alle udgifter, vil den, der har bestilt begravelsen, være ansvarlig for at betale det resterende beløb. 

Begravelseshjælpen udbetales til den pårørende, der har bestilt begravelsen eller til os, hvis vi har hjulpet med ansøgningen. Der vil altid komme svar på ansøgningen inden for tre uger, og svaret vil blive sendt som Digital Post. Hold derfor øje med eboks efter at ansøgningen er sendt afsted. 

Dette indgår i formueberegningen

Afhængig af afdødes familieforhold, kan det variere, hvad der indgår i formueberegningen, men som udgangspunkt omfatter formueberegningen indestående i pengeinstitut, kontanter, gæld, ejendomme, køretøjer, investeringer og anparter, værdi af andele i en andelsboligforening osv. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at engangsudbetalinger til en eventuel ægtefælle i forbindelse med dødsfald ligeledes betragtes som værende en del af formuen, også selvom disse først udbetales efter dødsfaldet. Derimod indgår efterlevelseshjælp eller pensionsudbetalinger for ægtefællen samt indbetalinger til Elysium ikke i formuen, og de skal derfor ikke medregnes. 

Andre former for støtte

Udover den offentlige begravelseshjælp, er der også en række andre muligheder for støtte. Den mest almindelige er støtte fra Sygeforsikring Danmark, som gør sig gældende, hvis afdøde var med i gruppe 1 eller 2. Her vil et fast beløb på kr. 1.400,- til begravelseshjælp blive udbetalt. Vær opmærksom på, at nogle medlemmer af gruppe 1 og 2 ligeledes er tilmeldt en gruppelivsforsikring på kr. 50.000,-. Er du i tvivl om afdødes gruppe, kan du kontakte Sygeforsikring Danmark eller bede os om hjælp. Andre er desuden i kraft af deres medlemskab i en fagforening eller gennem arbejdspladsen tilmeldt en gruppelivsforsikring, der ved dødsfald udbetaler en varierende sum penge. Her kræver det henvendelse til arbejdspladsen eller fagforeningen for at få beløbet udbetalt. Dette kan vi ligeledes være behjælpelige med, og du er således velkommen til at kontakte os, hvis du tror, at en sådan forsikring er tegnet af afdøde. Har du andre spørgsmål i forbindelse med begravelseshjælp er du naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os, og så vil vi hjælpe dig til bedste evne.