Ceremonien - Bisættelse og gravsted

Bisættelse og gravsted

De fleste kirkegårde har forskellige typer gravsteder til urner med en fredningstid på minimum 10 år.
Prisen for et gravsted kan variere meget, idet de enkelte kirkegårdsbestyrelser selv fastsætter deres takster. Vi kan oplyse om de lokale forhold.

Urnefællesgrave
På stort se alle kirkegårde har man etableret fællesgrave i form af græsplæner. Disse fællesgrave betegnes ofte som "de ukendtes grav", og kirkegårdskontoret skal oplyse, hvor i plænen asken er nedsat, hvis de pårørende ønsker det. 

Mange kirkegårde har i de senere år indført en type gravsted, hvor urnen nedsættes i en græsplæne, og hvor der er mulighed for at anbringe en vandret mindesten i.

Har du behov for hjælp til begravelsen så kan du altid tage kontakt til os eller læse mere om begravelseshjælp her.