Ceremonien - Skovbegravelse Aarhus

Skovbegravelse Aarhus

Ønsker I Skovbegravelse
Kontakt Bedemand H.J. Madsen.
Tlf. 86 12 28 66
for at høre om den nærmeste Skovkirkegård.

Et sidste hvilested i skoven er nu muligt efter loven om skovbegravelse trådte i kraft i 2008.

Skovbegravelser er for alle, uanset trosretning, da jorden ikke er kirkeligt indviet.

Urnegravstederne skal ikke vedligeholdes af de efterladte, til gengæld må de ikke udsmykkes.

Der er lokale vedtægter på de forskellige skovbegravelsesgravpladser, nogle pladser tillader at der lægges en lille mindeplade i skovbunden, mens andre kun tilbyder anonyme gravsteder.

Et skovgravsted kan forhåndsreserveres i 10 år, med mulighed for forlængelse, samt erhverves ved dødsfald.

Hvis man har købt eller forhåndsreserveret et gravsted og flytter til en anden landsdel, kan man flytte retten til gravstedet til en anden skovgravplads efter ønske.

Der udstedes et gravstedsbrev ved reservering.

Fortæl dine nærmeste om dit ønske eller gravstedsbrev. Du kan også skrive det i ”Min sidste vilje”, som fås hos os.

Der kan etableres urneskovgravsteder i form af et enkelt eller dobbelt, samt hele familie gravpladser, alt afhængig af de lokale vedtægter.

Gravstederne er fredet i 10 år og kan løbende forlænges.

Kun biologisk nedbrydelige urner må nedsættes på skovkirkegårdene.

Prisen for erhvervelse og urnenedsættelse er fastsat af den enkelte skovkirkegård.

Få en uddybende information: Klik HER