Ceremonien - Vedligeholdelse af gravsted

Vedligeholdelse af gravsted

Når et gravsted bliver taget i brug, udstedes et gravstedsbrev eller skøde. Heraf fremgår det, hvem der er nedsat i gravstedet samt hvor lang tid gravstedet er fredet. Denne fredning gælder for kister normalt mindst i 20 år og for urner mindst 10 år, men kan naturligvis forlænges, så længe de efterladte ønsker det.

Vedligeholdelse af gravsteder
Et gravsted skal passes og holdes rent for ukrudt. Hvis et gravsted forsømmes, kan man risikere, at det ryddes for al beplantning og belægges med f.eks. søsten eller grus.
Pårørende, der ikke ønsker det eller ikke har mulighed for selv at passe et gravsted, kan overlade pasning af gravstedet til kirkegården mod betaling. Visse steder betaler man for vedligeholdelsen samtidig med, at man erhverver gravstedet.

Fællesgrave
Fællesgrave med græsbevoksning betales oftest, som et engangsbeløb for hele fredningsperioden.