Dødsfald

Dødsfald i Aarhus

Når et menneske dør

Når et menneske dør er det første, man skal gøre at kontakte en læge.

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge. Hvis det sker på plejehjem eller hospital vil personalet kontakte en læge, der skriver dødsattesten. Fra døden indtræder til lægen udfylder en dødsattest kan der gå op til 6-12 timer.

Begravelses rådgivning

Hvis der er den mindste tvivl om årsag til dødsfaldet skal politiet underrettes, og evt. ligsyn skal afholdes.
Dette bevirker, at dødsattesten først bliver skrevet på et senere tidspunkt. Generelt må afdøde først flyttes, når dødsattesten er skrevet, men der er dog undtagelser.

Selvom dødsattesten ikke er skrevet, er det en god idé at kontakte bedemanden med det samme. Vi kan med vores store erfaring allerede nu sætte de forskellige procedurer i gang. Er dødsfaldet sket i eget hjem, hospice, lokal-center eller aflastning skal afdøde lægges i kiste og køres i kapel. Er dødsfaldet sket på hospital vil kisteilægning normalt først finde sted umiddelbart før selve højtideligheden. Har du behov for hjælp til begravelsen så kan du altid tage kontakt til os eller læse mere om begravelseshjælp her.

Dødsfald i udlandet

Ved dødsfald i udlandet er det en god idé at tage kontakt til os med det samme, da der opstår en række praktiske opgaver, som vi kan hjælpe med, herunder arrangere hjemtransport.

Bemærk: Det gule sygesikringsbevis dækker IKKE længere i udlandet. Det blå sygesikringsbevis der erstatter det gule sygesikringsbevis dækker ved sygdom, men IKKE udgifterne til hjemtransport. Derfor skal det kraftigt anbefales, at man inden afrejse sørger for at tegne en privat rejseforsikring. 

Hvis afdøde ikke kremeres inden hjemtransport, skal han eller hun i nogle tilfælde balsameres. Balsameringen bliver foretaget på et lokalt hospital i det land, hvor afdøde opholdt sig. Bedemanden skal herefter lægge afdøde i en zinkkiste, som loddes sammen så den er helt tæt. Zinkkisten anbringes i en trækiste. Ved ankomsten til Danmark er det oftest nødvendigt at tage afdøde ud af zinkkisten igen.

*
*
*